.
شنبه 25 آذر 1396.
امروز :
فرم ثبت نام آنلاین
نام و نام خانوادگی متقاضی (*)
ورودی نامعتبر
شخصی که قصد استفاده از اینترنت را دارد
نام و نام خانوادگی مالک تلفن (*)
ورودی نامعتبر
شخصی که بر روی قبض تلفن نامش نوشته شده است
شماره تلفن ADSL (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفنی که بر روی ان از اینترنت استفاده میشود
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
متقاضی
کد ملی مالک تلفن (*)
ورودی نامعتبر
آدرس پستی (*)
ورودی نامعتبر
   
آدرس ایمیل
ورودی نامعتبر
نحوه تهیه مودم
ورودی نامعتبر
نحوه نصب مودم (*)
ورودی نامعتبر
نام سرویسی که قصد استفاده دارید (*)
ورودی نامعتبر
بعنوان مثال: 512کیلوبیت/6ماهه/جمعا18گیگ
نحوه آشنایی با ما
ورودی نامعتبر
نام و شماره تلفن معرف
ورودی نامعتبر
اگر کسی شما را معرفی کرده است
سابقه داشتن اینترنت
ورودی نامعتبر
اگر قبلا از شرکتی اینترنت داشته اید نام آنها را بنویسید