.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز شهید بابایی تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

7710-7711