.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز ولیعصر تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

7752-7751-7750-7761-7760-7753-7764-7763-7762-7767-7766-7765