.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز شهيد کلانتری تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

8866-8865-8864-8878-8877-8867-8885-8879-8819-8820 - 8888- 8887